cze 28 2014
Zmiany zasad udzielania świadczeń
28.06.2014.
Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym. 16.05.2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne
uprawnienia w tym zakresie.