Urząd Gminy Wodynie

Ulica i numer:
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie
woj. mazowieckie
08-117

Telefon: (25) 631 26 58, 71, 81
Faks: (25) 631 26 58 w.39

Informacje: NIP: 821-16-61-659
REGON: 000550580

Wojciech Klepacki - Wójt Gminy

Hubert Pasiak - Zastępca Wójta Gminy

Nr konta bankowego:
21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Siedlcach Oddział w Wodyniach

Zwracamy uwagę na fakt, iż Urząd jako organ administracji publicznej nie ma obowiązku rozpatrywania podania nadesłanego na adres poczty elektronicznej. Wynika to z art. 63 §1 kpa, w którym nie wymieniono e-mail'a wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Dlatego też, korespondencja nadesłana tą drogą nie powoduje skutków prawnych (z wyłączeniem skargi lub wniosku o udostępnienie informacji publicznej).
Jednakże czytamy wszystkie docierające do nas listy.

Do komunikacji elektronicznej z Urzędem służą:

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
- BIP Urzędu Gminy

Zachęcamy do tej formy kontaktu z nami.