Strona główna
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki

E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
 
wrz 21 2016
ZAWIADOMIENIE O XXII SESJI RADY GMINY WODYNIE
21.09.2016.


Zawiadamiam, że w dniu 30 września 2016r. (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad
3.    Wręczenie stypendium Wójta Gminy Wodynie za rok szkolny 2015/2016.
4.    Przyjęcie protokołu nr XXI/2016 z sesji Rady Gminy Wodynie.
5.    Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie między sesjami.
6.    Informacja z działalności Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą    w Wodyniach za I półrocze 2016 roku.
7.    Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach  za I półrocze 2016 roku.
8.    Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach   za I półrocze 2016 roku.
9.    Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie za I półrocze 2016 roku.
10.    Rozpatrzenie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
11.    Zapytania i wnioski radnych.
12.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 361217 Toki – Kamieniec oraz ulica Leśna w miejscowości Seroczyn” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
4)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 361217 nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska - Oleśnica ” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
5)    udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego
6)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele rolne.
7)    Statutu Gminy Wodynie
13.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
14.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
15.    Zamknięcie obrad sesji.   
   

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk          

 

 
wrz 09 2016
Zaproszenie na Obchody 77. Rocznicy Bitwy pod Wolą Wodyńską
09.09.2016.
 
sie 30 2016
Podsumowanie zebrań wiejskich dot. funduszu sołeckiego
30.08.2016.

Przez cały okres wakacyjny w sołectwach Gminy Wodynie odbywały się zebrania wiejskie w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok. W środę, 24 sierpnia br. odbyło się ostatnie, 24. z serii „pierwszych” zebrań wiejskich zwołanych przez sołtysów w tej sprawie.
W zebraniach uczestniczył Wójt Gminy Wodynie Wojciech Klepacki, pracownicy urzedu gminy, radni, oraz sołtysi poszczególnych sołectw. Spotkania cieszyły się różnym zainteresowaniem mieszkańców poszczególnych sołectw, zazwyczaj umiarkowanym , ale - jak mówi znane powiedzenie - "nie od razu Kraków zbudowano".

 

Zmieniony ( 01.09.2016. )
Czytaj całość…
 
sie 29 2016
Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące pomoru świń
29.08.2016.


Wójt Gminy Wodynie informuje, że Wojewoda Mazowiecki rozporządzeniem nr 4 z dnia 12 sierpnia 2016r. określił obszar ochronny w związku z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF).

Obszar ochronny obejmuje:
1.    W powiecie łosickim gmina Sarnaki (obszar ten nie stanowi obszaru zagrożonego oraz obszaru zapowietrzonego) oraz gminy:
Huszlew, Stara Kornica, Platerów, Olszanka, Łosice,
2.    W powiecie siedleckim gminy: Przesmyki, Korczew, Paprotnia,
3.    W powiecie sokołowskim gminy: Repki, Jabłonna Lacka, Sterdyń, Ceranów,
4.    W powiecie ostrowskim gminy: Ostrów Mazowiecka, Brok, Andrzejewo, Boguty-Pianki, Małkinia Górna, Nur, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne,
5.    W powiecie ostrołęckim gminy: Goworowo, Czerwin, Troszyn, Rzekuń.

http://www.piwlosice.pl/images/Piwet/aktualnosci/rozporzadzenie_nr_4_ wojew_ maz_z_ dnia12_08_2016.pdf

UWAGA!

Apel Głównego Lekarza Weterynarii do Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania, w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Czytaj całość…
 
sie 24 2016
Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 / 2017
24.08.2016.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wodynie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

Czytaj całość…
 
sie 24 2016
Przegląd Wodyński - nr 5
24.08.2016.

Przedstawiamy Państwu V nr Przeglądu Wodyńskiego.

Życzymy miłej lektury!

Zobacz wydanie

 
sie 19 2016
Zawiadomienie o XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wodynie
19.08.2016.

Zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia 2016r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XX/2016 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4.    Zapytania i wnioski radnych.
5.    Podjęcie uchwał w sprawach:
1)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028,
2)    zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
3)    wyznaczenia radnego do pracy w komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie stypendium i nagród w ramach realizacji lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów będących mieszkańcami Gminy Wodynie,
4)    przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km 35+940 do km 36+040 w miejscowości Seroczyn,
5)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła Równych Szans – VI edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
6)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do projektu „Ekologiczne Mazowsze – budowa instalacji OZE”,
7)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wodynie do projektu „Ekologiczne Gminy Mazowsza – energia słoneczna przyjazna dla człowieka”.
6.    Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
7.    Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017.
8.    Zamknięcie obrad sesji.


    Przewodniczący Rady Gminy
         Mirosław Michalczyk          

 

 
sie 19 2016
ZEBRANIE WIEJSKIE w Rudzie Wolińskiej
19.08.2016.

24 sierpnia (środa) o godz. 19.30 w szkole w Rudzie Wolińskiej odbędzie się zebranie wiejskie na temat przeznaczenia środków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 rok.

Pani Sołtys gorąco zaprasza wszystkich mieszkańców.

Zmieniony ( 19.08.2016. )
 
 
 
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
SZUKAJ

Dzisiaj jest:
21 Marca 2019
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Benedykt, Filemon,
Lubomira, Mikołaj
Do końca roku zostało 286 dni.

 Pszczółka

 
 
 
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |