Strona główna arrow Ochrona środowiska arrow Komunikat o zagrożeniu upraw roślin
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
kwi 22 2014
Komunikat o zagrożeniu upraw roślin PDF Drukuj Email
22.04.2014.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje że na jabłoniach pojawiły się mszyce. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc na jabłoni należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Do najważniejszych gatunków mszyc występujących na jabłoni należą: mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyca jabłoniowa.

Stadium zimującym mszyc są jaja, z których wiosną wylęgają się larwy. Dorosłe mszyce i larwy żerują na liściach, młodych pędach, pąkach i na owocach wysysając z nich soki. Rozwojowi mszyc sprzyjają ciepła wiosna i lato o małej ilości opadów. W sprzyjających warunkach atmosferycznych dochodzi do ich masowego rozmnażania się (np. mszyca jabłoniowa może dać 10-16 pokoleń w ciągu roku).
Progiem ekonomicznego zagrożenia jest stwierdzenie:
 • w okresie ukazywania się pierwszych liści – 10 pąków zasiedlonych przez mszyce w próbie 200 pąków.
 • w okresie późniejszym (po kwitnieniu):
  • 1 drzewo z koloniami mszyc w próbie 50 drzew (mszyca jabłoniowo-babkowa) oraz
  • 15 pędów z koloniami mszyc w próbie 150 pędów (mszyca jabłoniowa)
Zabiegi zwalczające przeprowadza się po przekroczeniu progów szkodliwości w danym terminie obserwacji, odpowiednio dobierając środki ochrony roślin. Liczebność mszyc na plantacjach ograniczają biedronki, pasożytnicze muchówki z rodziny bzygowatych oraz złotooki, a także chłodna, obfitująca w częste opady deszczu pogoda.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:

 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania
 2. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
 3. Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
 4. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
 5. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

UWAGA:
Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod tym adresem.
Zabiegi środkami ochrony roślin wykonuje się z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych, hodowlanych lub integrowanej ochrony roślin.
Zmieniony ( 22.04.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |