Strona główna arrow Ochrona środowiska arrow Obwieszczenie nr IGR.6220.1.2014
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
mar 12 2014
Obwieszczenie nr IGR.6220.1.2014 PDF Drukuj Email
12.03.2014.
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Wodynie działając na pod stawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania administracyjn ego ( Dz. U. z 2013r.poz. 267 z późn. zmianami) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacj i o środowisko i j ego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U . nr 199 poz. 1227 z późn.. zmianami)

zawiadamia strony postępowania
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |