Strona główna arrow Ochrona środowiska arrow Harmonogram odbioru i zasady segregowania odpadów
 
MENU URZĘDU
Strona główna
Rada Gminy
Urząd Gminy
Dokumenty Strategiczne
Ochrona środowiska
Program Integracji Społecznej
Galeria
Formularze
Napisz do Nas
Oferty pracy
Ważne linki
MENU GMINY
Historia
Sołectwa
Jednostki Organizacyjne
Bezpieczna Gmina
Opieka medyczna
Instytucje
Turystyka
Stowarzyszenia
Zespoły Ludowe
Biuletyn Gminy
Mapy
Współpraca z NGO
E - URZĄD
ESP
dziennik ustaw
 
INFOGRAFIKI
 
Transmisję zabezpiecza:
homeSSL
lip 02 2013
Harmonogram odbioru i zasady segregowania odpadów PDF Drukuj Email
02.07.2013.

Zapraszamy mieszkańców Gminy do zapoznania się z harmonogramem odbioru odpadów oraz szczegółową informacją w jaki sposób segregować śmieci. Poniższa informacja będzie także rozpropagowana na słupach i tablicach ogłoszeniowych oraz w Biuletynie Gminy.

ROK 2014 (1 lipca 2014 - 31 grudnia 2015)
kliknij by powiększyć

ROK 2013 kliknij by powiększyć

 

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z informacją Wójta Gminy w sprawie nowych przepisów, poniżej:

INFORMACJA WÓJTA GMINY WODYNIE
 
 • Od 1 lipca 2013 r. odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych będą odbierane przez firmę PUK SERWIS Sp. z o.o., ul. Brzeska 110, 08-110 Siedlce, tel. (25) 63 284 01. Firma zapewni bezpłatnie worki na odpady dla mieszkańców budynków jednorodzinnych.
 • Nieruchomości niezamieszkałe np. parafie, szkoły, przedsiębiorstwa, instytucje będą zobowiązane do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmą mającą wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wodynie.
 • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł /mc – odpady zmieszane lub 6 zł /mc– odpady segregowane za jednego mieszkańca.
 • W przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych należy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany złożyć nową deklarację. Zmieniona płatność będzie naliczana od miesiąca w którym nastąpiła zmiana.
 • Właścicielom nieruchomości którzy nie złożyli deklaracji lub zadeklarowali mniejszą ilości osób niż faktycznie zamieszkuje, zostaną wydane decyzje administracyjne określające opłatę w wysokości 10 zł / m-c / osobę.
 • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na kwartał (w łącznej wysokości za trzy miesiące) w terminach:
 1. za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 10 października – termin pierwszej opłaty;
 2. za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 grudnia;
 3. za I kwartał (styczeń, luty, marzec) do 10 kwietnia;
 4. za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 10 lipca.
 • Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać u inkasenta (sołtysa wsi) lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wodynie nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010, w tytule podając imię, nazwisko i adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.
 
Niezależnie od częstotliwości odbierania odpadów, właściciele nieruchomości będą mogli przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który powstanie w miejscowości Oleśnica. Adres punktu zostanie podany do publicznej wiadomości. Punkt ten będzie czynny w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8-15 z wyłączeniem świąt przypadających w tym dniu.
 

Do PSZOK oprócz odpadów podstawowych będą przyjmowane również:

 
Odpady remontowo – budowlane:
 • z drobnych remontów nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych
 • z robót budowlanych wymagających pozwolenia lub zgłoszenia, właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić na własny koszt kontener na odpady budowlano – remontowe;
   
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • zbierane będą także w systemie akcyjnym w terminie podanym przez gminę;
Akumulatory, chemikalia
Leki – przyjmują także apteki;
Zużyte baterie – można będzie składać również do wyznaczonych pojemników w szkołach oraz budynku Urzędu Gminy.

Popioły paleniskowe z węgla, koksu, drewna będą odbierane przez przedsiębiorcę od mieszkańców
w oddzielnych workach lub pojemnikach.
Zalecam zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (opakowań ulegających biodegradacji, odpadów zielonych) we własnym zakresie np. w kompostownikach przydomowych.

WÓJT GMINY
(-) MARIAN SEKULSKI
Zmieniony ( 09.07.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 

| Gmina Skórzec | Gmina Domanice | Gmina Stoczek Łukowski | Gmina Latowicz | Gmina Mrozy | Gmina Kotuń |